DARBO LAIKAS 1-ĄJĄ DIENĄ

INFORMUOJAME, KAD RUGSĖJO 1-ĄJĄ DIENĄ KLAIPĖDOS KREDITO UNIJA NEDIRBS.

GRAŽIOS ŠVENTĖS IR ATSIPRAŠOME UŽ NEPATOGUMUS.

ADMINISTRACIJA


Informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 dieną įvyko pakartotinis Klaipėdos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 dieną įvyko pakartotinis Klaipėdos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta.

5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.

6. Suteikti įgaliojimai visam kadencijos laikotarpiui valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatai patvirtinti.

8. Nutarta stiprinti kredito unijos kapitalą pelninga veikla ir pritraukiant tvarių pajų.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Ieva Benėtė.

Tel. Nr. (+370 46) 410 710, el. paštas info@klaipedosku.lt


Klaipėdos kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 20 d. 12 val., Klaipėdos kredito unijos, adresas S. Šimkaus g. 6, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, laikomas neįvykusiudėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 27 d. 12 val. tuo pačiu adresu. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkimegalioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo,laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 8. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Klaipėdos kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkausg. 6, Klaipėda.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Klaipėdos kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Klaipėdos kredito unijos bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 27d. 12val:
•Į Klaipėdos kredito unijos pašto dėžutę, adresu: S. Šimkaus g. 6, Klaipėda;
•arba siųsti paštu adresu: S. Šimkaus g. 6, LT – 92128, Klaipėda;
•arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu: info@klaipedosku.lt

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Kilus klausimams prašome skambinti (+370 46) 410 710.

Jūsų, Klaipėdos kredito unija.


Operacijos užsienio valiuta

Mokėjimo operacijos konvertuojamos ir nurašomos nuo kortelės sąskaitos tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „MasterCard“ nustatytuvaliutos konvertavimo kursu. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo operacijos atlikimo ir operacijos nurašymo nuo sąskaitos dieną valiutos konvertavimo kursai gali skirtis. Daugiau informacijos galite matyti savo sąskaitos išrašuose.

Jeigu tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „MasterCard“ nustatytas valiutos konvertavimo kursas nesutampa su tos dienos Europos centriniobanko paskelbtu pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir yra didesnis, šis valiutų kursų skirtumas yra prilyginamas valiutos keitimo antkainiui, kurį kortelės turėtojas sumoka „MasterCard“ tarptautinei mokėjimo kortelių organizacijai. LKU grupės kredito unijosuž atsiskaitymus Maestro ir MasterCard mokėjimo kortelėmis užsienio valiuta, kai tai operacija atliekama kita valiutai nei eurai, netaiko jokio valiutos keitimo mokesčio


Klaipėdos kredito unijos narių dėmesiui!

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Klaipėdos kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Klaipėdos kredito unijos bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 20 d.:

Į Klaipėdos kredito unijos pašto dėžutę, adresu: S. Šimkaus g. 6, Klaipėda;
arba siųsti paštu adresu: S. Šimkaus g. 6, LT - 92128, Klaipėda;
arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu: info@klaipedosku.lt
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Kilus klausimams prašome skambinti (+370 46) 410 710.

Jūsų, Klaipėdos kredito unija.


Klaipėdos kredito unijos narių dėmesiui!

2020 m. balandžio 20 d. 12 val. 00 min., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 27 d. 12 val. 00 min. tuo pačiu adresu, numatant darbotvarkę: 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. 8. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos Klaipėdos kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Aurelija Balčytytė, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt


VIEŠINAMA INFORMACIJA APIE SKUNDŲ VALDYMO PROCESĄ

 

Jei
manote, kad kredito unija pažeidė Jūsų teises, per tris mėnesius galite kredito
unijai pateikti skundą. Skundas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomu
raštu, pasirašytas pareiškėjo. Jeigu Skundas yra pateiktas ne valstybine kalba,
Kredito unija turi teisę reikalauti pareiškėjo pateikti vertimą į valstybinę
kalbą Pareiškėjo lėšomis, vertimas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba
notaro, kas įrodo, jog vertimo metu Skundo turinys nebuvo pakeistas.

Standartinę skundo formą galite rasti ČIA.

Skunde
privalote nurodyti:

 • Savo vardą, pavardę arba
  įmonės, kurios vardu kreipiatės, pavadinimą,
 • adresą,
 • asmens kodą arba gimimo
  datą, įmonės kodą, jeigu kreipiatės įmonės vardu,
 • telefono numerį (jei turite)
  arba elektroninio pašto adresą (arba kitą kontaktinę informaciją, kuri
  reikalinga atsakymo pateikimui),
 • aplinkybes ir dokumentus,
  kuriais remiantis pateikiate skundą.

Skundą
galite pateikti šiais būdais:

 • Internetine bankininkyste
  „I-unija“;
 • Elektroniniu paštu: info@klaipedosku.lt
 • Registruotu paštu,
  siunčiant jį adresu: S. Šimkaus g. 6, Klaipėda LT-92128
 • Atvykę į klientų
  aptarnavimo vietą.

Skundai
nagrinėjami neatlygintinai. Skundas turi būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika)
darbo dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, kredito
unijos paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti pareiškėją.
 Visais atvejais skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau nei 35 darbo
dienas. Apie skundo nagrinėjimo metu priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas
raštu. Atsakymą pasirašo kredito unijos administracijos vadovas arba skundą
nagrinėjęs kredito unijos darbuotojas, arba skundą nagrinėjusios komisijos
pirmininkas.

Kad
būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali
būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame,
kad vartotojas, gavęs jo netenkinantį atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu
per vienerius metus po kreipimosi į kredito uniją.

Daugiau
informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko
interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai

Tuo
atveju, kai į kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas,
Lietuvos banko patvirtintos „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų
neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos.
Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia
per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip
per 30 darbo dienų.


 


Pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi Klaipėdos kredito unija informuoja, kad 2020 kovo 2 dieną įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

1. Pakeistas Klaipėdos kredito unijos buveinės adresas iš Rūtų g. 4, Klaipėda į S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

2. Patvirtinta nauja Klaipėdos kredito unijos įstatų redakcija, kurioje numatoma, kad Klaipėdos kredito unijos paprastasis pajus turi nominalią vertę.

3. Išrinktas valdybos narys.

4. Perrinktas paskolų komiteto narys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus, paskolų vadybininkė Aurelija Balčytytė, tel. Nr. (8-46) 410 710, el. p. info@klaipedosku.lt


REKOMENDUOJAME FINANSINIUS REIKALUS TVARKYTI NUOTOLINIU BŪDU

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir Vyriausybės sprendimą paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Klaipėdos kredito unijos administracija ragina visus savo narius vengti nebūtinų socialinių kontaktų ir finansinius reikalus tvarkyti nuotoliniu būdu.

Klaipėdos kredito unija dirba įprastiniu ritmu, tačiau norime užtikrinti visų mūsų saugumą, todėl rekomenduojame į kredito uniją vykti tik esant būtinybei, o dėl visų rūpimų klausimų ir konsultacijų kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Kasdienės bankininkystės klausimais (mokėjimai, kortelės, sąskaitos) : Jurgita, tel.nr. +370 46 246 904, +370 659 26 119, el.p. jurgita@klaipedosku.lt

Kreditavimo klausimais: Aurelija, tel.nr. +370 46 410 710, +370 679 34 446, el.p. aurelija@klaipedosku.lt Tatjana, tel.nr. +370 46 246 900, +370 645 19 244, el.p. tatjana@klaipedosku.lt

Kredito unijos darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis 8:00 – 17:00

Penktadienis 8:00 – 15:45

Atsižvelgiant į padėtį, kuri nuolat keičiasi, unijos darbo laikas ateityje gali keistis.

Primename, kad LKU internetinėje bankininkystėje „i-Unija“ galite pasitikrinti sąskaitos likutį, atlikti mokėjimus, sumokėti komunalines įmokas ir kitus mokesčius, padėti terminuotą ar taupomąjį indėlį. Jei domina kredito pasiūlymas, jį galite gauti pateikę paraišką www.lku.lt arba susisiekę aukščiau pateiktais kontaktais.

Atsižvelgdami į susidariusią situaciją ir siekdami, kad kredito unijų nariai nepatirtų nepatogumų bei išvengtų papildomų vizitų į kredito unijų aptarnavimo vietas, LKU nukėlė terminą, nuo kurio nebebus galimybės prisijungti prie internetinės bankininkystės „i-Unija“ su slaptažodžių kortele. Apie naują terminą, atsižvelgdami į situaciją Lietuvoje dėl koronaviruso plitimo, informuosime Jus atskiru pranešimu.

Taip pat dėl virusų plitimo ypatybių, rekomenduojame mažinti grynųjų pinigų naudojimą ir esant galimybei atsiskaitymams naudoti mokėjimo korteles, ypač bekontakčių atsiskaitymų būdu.

Primename, kad jei per pastarąsias 14 dienų lankėtės į rizikos grupę įtrauktose šalyse, bendravote su žmogumi, kuriam buvo patvirtinta arba įtarta koronaviruso infekcija, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus privalote 2 savaites praleisti karantine namuose. Tokiu atveju neturėtumėte vykti į kredito uniją, o dėl būtinų paslaugų kreipkitės nuotoliniu būdu (internetu, telefonu ir pan.).

Šiuo sudėtingu laikotarpiu skatiname rūpintis savo bei aplinkinių sveikata, bei dėkojame už Jūsų supratingumą bei kantrybę.

Pagarbiai,

Jūsų Klaipėdos kredito unija