Dėl pakartotinio visuotinio Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimo

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 15 d. Nesė Pramogų banko senojoje salėje, adresu Turgaus g. 1/ Teatro a. 9, Klaipėda 13.00 val. įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimas.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. supažindiname su Klaipėdos kredito unijos neeilinio visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

  1. Patvirtinta nauja Klaipėdos kredito unijos įstatų redakcija.
  2. Išrinkti Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  3. Išrinkti Klaipėdos kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.

Su informacija galite susipažinti Klaipėdos kredito unijoje adresu Lietuvininkų a. 7, Klaipėda. Tel. pasiteiravimui: (8-46) 410 710


Dėl neeilinio visuotinio susirinkimo

2018 m. lapkričio 8 d. 13:00 val. Nesė Pramogų banko senojoje salėje, adresu Turgaus g. 1/ Teatro a. 9, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, buveinės adresas Lietuvininkų a. 7, Klaipėda, neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. lapkričio 15 d. 13:00 val. Tuo pačiu adresu, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas.
2. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
3. Valdybos narių ir pirmininko rinkimai.
Tel. pasiteiravimui: (8-46) 410 710