Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad Klaipėdos kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį. Plėsdama savo veiklą ir augindama savo aktyvų bazę, Klaipėdos kredito unija nuo veiklos pradžios dirbo nuostolingai (pagrindinės išlaidos – darbo užmokestis), o didžiąją dalį nuostolio sudaro paskolų vertės sumažėjimo nuostolis, tačiau jau 2019 metai planuojami baigti su pelnu. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę, taip pat nuolat augins aktyvų bazę ir pelną.

Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Dėl išsamios informacijos teirautis i.navickiene@lku.lt arba telefonu  +370 679 34446