Klaipėdos kredito unijos narių dėmesiui! Informuojame, kad 2020 m. vasario 24 d. 12 val., Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, laikomas neįvykusiu dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Neįvykus neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. kovo 02 d. 12 val. tuo pačiu adresu, numatant darbotvarkę:

1. Kredito unijos buveinės (registracijos) adreso keitimas.

2. Kredito unijos įstatų keitimas.

3. Valdybos nario rinkimai.

4. Paskolų komiteto nario perrinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos Klaipėdos kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Aurelija Balčytytė, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt