Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Klaipėdos kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Klaipėdos kredito unijos bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 20 d.:

Į Klaipėdos kredito unijos pašto dėžutę, adresu: S. Šimkaus g. 6, Klaipėda;
arba siųsti paštu adresu: S. Šimkaus g. 6, LT – 92128, Klaipėda;
arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu: info@klaipedosku.lt
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Kilus klausimams prašome skambinti (+370 46) 410 710.

Jūsų, Klaipėdos kredito unija.