Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi Klaipėdos kredito unija informuoja, kad 2020 kovo 2 dieną įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

1. Pakeistas Klaipėdos kredito unijos buveinės adresas iš Rūtų g. 4, Klaipėda į S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

2. Patvirtinta nauja Klaipėdos kredito unijos įstatų redakcija, kurioje numatoma, kad Klaipėdos kredito unijos paprastasis pajus turi nominalią vertę.

3. Išrinktas valdybos narys.

4. Perrinktas paskolų komiteto narys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus, paskolų vadybininkė Aurelija Balčytytė, tel. Nr. (8-46) 410 710, el. p. info@klaipedosku.lt