Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 st. 7 dalimi Klaipėdos kredito unija informuoja, kad 2019 kovo 28 dieną įvyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

  1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarnybos ataskaita.
  2. Atšaukta visa stebėtojų taryba – Stebėtojų tarybos pirmininkas ir Stebėtojų tarybos nariai.
  3. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
  4. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
  5. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
  6. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą. Pritarta kredito unijos pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projektui.
  7. Patvirtinta 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  8. Nustatytas papildomo atlygio limitas UAB „Audito tikslas“ už papildomus darbus – ne daugiau kaip 4000 EUR įskaitant PVM už vienerius metus.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus, kreditų vadybininkė Aurelija Balčytytė, tel. Nr. (8-46) 410 710, el. p. klaipeda@lku.lt