Tapkite Klaipėdos kredito unijos nariu jau šiandien


Klaipėdos kredito unijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus fizinis asmuo, kuris gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono arba Neringos savivaldybės teritorijoje.

Norėdami įstoti į Klaipėdos kredito uniją Jūs turite įsigyti 30 Eur vertės privalomąjį pajų ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą įstoti į Klaipėdos kredito uniją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Dokumentus, įrodančius, kad asmuo gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono arba Neringos savivaldybės teritorijoje (jei nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta).

Asocijuotais Klaipėdos kredito unijos nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, kurių buveinė yra Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono arba Neringos savivaldybės teritorijoje:

 • Asociacijos.
 • Profesinės sąjungos.
 • Sodininkų bendrijos.
 • Žemės ūkio bendrovės.
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijos.
 • Kooperatinės bendrovės – kooperatyvai.
 • Viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos.

Labai maži ir maži juridiniai asmenys:

 • Individualios įmonės.
 • Uždarosios akcinės bendrovės.

Neįstoję į kredito uniją laikyti visų rūšių indėlius ir atsidaryti einamąsias sąskaitas turi teisę šie asmenys:

 • Biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių dalininkės yra valstybės ar savivaldybių institucijos.
 • Nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ar globojami vaikai jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra Klaipėdos kredito unijos narys.

Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kuri atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • Įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų.
 • Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų.

Labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kuri atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • Įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų.
 • Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų.

Norėdami įstoti į Klaipėdos kredito uniją Jūs turite įsigyti 100 Eur vertės privalomąjį pajų ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Sprendimą dėl vadovo paskyrimo.
 • Prašymą įstoti į Klaipėdos kredito uniją.
 • Registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas.
 • Pažymą apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį.
 • Valdymo organo sprendimą įstoti į kredito uniją, įsigyti pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą.
 • Akcininkų sąrašą su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (pateikia tik uždarosios akcinės bendrovės).