Kas yra kredito unija?

Kredito unijos jau beveik du šimtus metų teikia finansines paslaugas savo bendruomenėms Europoje ir pasaulyje. Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančios kredito unijos yra finansines paslaugas teikiančios kooperatinės organizacijos.

Unija – kaimynė

Kredito unijos veikia tik savo ir kaimyninėse apskrityse, todėl visada geriausiai pažįsta savo bendruomenę. Unijų pelnas lieka bendruomenėje, todėl jos gali palankesnėmis sąlygomis teikti paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar apskrities gyventojams.

Unija – pilnavertė finansinė įstaiga

Kredito unijų teikiamos finansinės paslaugos reglamentuojamos LR įstatymais, indėliams ir paskoloms suteikiamos tokios pat garantijos, kaip kitiems rinkos dalyviams. LKU grupės kredito unijos teikia el. bankininkystės paslaugas, išduoda „MasterCard“ kredito korteles ir „Maestro“ debeto korteles.

Unija – demokratiška

Nesvarbu, kiek pajų turi asmuo – visi kredito unijos nariai turi lygią balso teisę, gali rinkti ir būti išrinkti į unijų valdymo organus.

Unija – narių turtas

Visi kredito unijų nariai kartu yra ir savininkai, nes unijos kapitalas sudaromas iš pajų. Vienam asmeniui pakanka įsigyti vieną pajų, kad taptų kredito unijos nariu.