LKU grupei priklausančios kredito unijos savo veikloje vadovaujasi socialinės atsakomybės politika, grindžiama visuotinėmis kooperacijos vertybėmis. Mes tikime, kad socialinės atsakomybės politika yra veiksminga tada, kai ji integruojama į kasdienį darbą. Mūsų tikslas – būti skaidria bendrove ir aktyvia bendruomenės nare, todėl skatiname ūkio plėtrą, bendruomenių aktyvumą ir esame už atvirą visuomenę.