Tvarumas – kodėl mums tai svarbu?

LKU kredito unijų grupė su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU) priešakyje didina dėmesį subalansuotai veiklai ir indėliui į tvarią visuomenę. Dėl šios priežasties, išsikėlėme tikslus bei uždavinius, apibrėžtus LKU grupės Tvarumo strategijoje, kuriais siekiame kurti teigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei. Tikime, kad žingsnis po žingsnio galime prisidėti prie tvaresnės ateities, todėl pradedame nuo savęs.

ESG – kas tai?

ESG (angl. Environment, Social, Governance) žymi tris sritis, į kurias atsižvelgiama vertinant, valdant ir didinant organizacijos tvarumą: aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo. Visa tai yra tarpusavyje susiję bei vienas kitą papildantys komponentai, be kurių tvari plėtra neįsivaizduojama. Tvarumo strategijos pagalba didiname LKU kredito unijų grupės sąmoningumą ir tvarumą, kad mūsų kuriama vertė atsilieptų bendra visuomenės gerove.

Augti tvariai

 • Žaliųjų produktų iniciatyvos
 • Tvarių projektų finansavimo didinimas
 • Išteklių vartojimo mažinimas
Plačiau

Šviesti ir įtraukti

 • Švietimas apie finansinį raštingumą
 • Finansinių paslaugų prieinamumo didinimas
 • Darbuotojų įtraukimas
 • Bendruomeniškumo stiprinimas
 • Nelygybės mažinimas
 • Socialinių vertybių diegimas per bendradarbiavimą
Plačiau

Veikti atsakingai

 • Atitikties praktikų stiprinimas
 • Komandos kompetencijų auginimas
 • Saugumo užtikrinimas
Plačiau

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai

LKU kredito unijų grupės Tvarumo strategija nukreipta į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, 2015 m. JTO patvirtino 17 Darnaus vystymosi tikslų, apimančių socialinės aplinkos gerinimo, ekonominio vystymosi, aplinkosaugos bei bendradarbiavimo sritis. Tikslų įgyvendinimu įpareigotos visos JTO narės valstybės.

LKU grupės kredito unijos prisideda prie šių pagrindinių tikslų įgyvendinimo:

Tvarumo ataskaita 2023 m.

Informacija ruošiama