Naujienos

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 24 dieną įvyko Klaipėdos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą patvirtintas. Nutarta pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Nustatytas atlygis valdybos nariams ir paskolų komiteto nariams už dalyvavimą valdybos posėdžiuose.
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Klaipėdos kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Alvydas Noreika. Tel. Nr. (8 46) 410 710, el. paštas [email protected]

Atgal