Naujienos

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2022 m. lapkričio 15 dieną įvyko Klaipėdos kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

  1. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.
  2. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
  3. Suteikti įgaliojimai visam kadencijos laikotarpiui valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Klaipėdos kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Alvydas Noreika, tel. Nr. (8 46) 410 710, el. paštas [email protected]

Atgal