Naujienos

LKU kredito unijų grupės 2022 metų veiklos rezultatai

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), skaičiuoja 2022-ųjų augusius pagrindinės veiklos rodiklius ir išlaikytą paskolų portfelio kokybę. Prie grupės augimo prisidėjo ir naujai įstojusi narė – kredito unija „Taupa“.

Veiklos 2022 metais bendra apžvalga

Centrinė kredito unija praneša apie pernai daugiau nei penktadaliu – 21,67 % – augusį grupės turtą iki 792,1 mln. Eur. LKU kredito unijų grupė per 2022 m. keturis ketvirčius uždirbo 5,79 mln. Eur grynojo pelno – 22,45 % daugiau nei per 2021-uosius, kai pelnas siekė 4,73 mln. Eur.

Mindaugas Vijūnas

LCKU administracijos vadovo ir valdybos pirmininko Mindaugo Vijūno teigimu, kredito unijos praėjusiais metais ir pademonstravo tvarų augimą ekonominių iššūkių kontekste. „Nors praėjusius metus lydėjo neapibrėžtos ir sunkiai prognozuojamos ekonominės aplinkybės, kredito unijų sektorius atlaikė didesnius sukrėtimus. Didėjęs gyventojų vidutinis darbo užmokestis ir pakankamai optimistinės nuotaikos verslo sektoriuje sudarė teigiamas prielaidas kredito unijoms auginti finansavimo apimtis, o taip pat ir indėlių portfelį, – sako LCKU vadovas. – Šiemet toliau atidžiai sekame ekonominę aplinką ir kol kas savo plėtros tempų mažinti neketiname.“

Dėl spartaus skolinimo apimčių ir klientų aktyvumo augimo, pernai augo ir grynosios LKU grupės palūkanų pajamos, kurios siekė 28,72 mln. Eur ir buvo 30,33 % didesnės nei prieš metus (2021 m. – 22,039 mln. Eur).

Preliminariais duomenimis, grupę prižiūrinčios LCKU turtas 2022 m. gruodžio 31 d. siekė 251,37 mln. Eur, per paskutinį metų ketvirtį augęs 10,12 %, o per metus – 8,56 % arba 19,8 mln. Eur. Neaudituotais duomenimis, LCKU per praėjusius metus uždirbo 1,64 mln. Eur grynojo pelno – 35,26 % daugiau negu pernai tuo pačiu metu, kai suma siekė 1,21 tūkst. Eur. Taip pat augo ir grynosios palūkanų pajamos, kurių per metus LCKU uždirbo 4,54 mln. Eur arba 38,08 % daugiau nei metais anksčiau (2021 m. – 3,29 mln. Eur).

„Pelningumo rodiklis LKU kredito unijų grupei yra ypatingai reikšmingas, nes tai – pagrindinis unijų kapitalo augimo šaltinis. Visas mūsų uždirbtas pelnas yra skiriamas kapitalo stiprinimui, o kuo kapitalas didesnis, tuo kredito unijos labiau gali auginti finansavimo ir savo veiklos apimtis“, – sako M. Vijūnas.

Neaudituotais duomenimis, 2022 m. gruodžio 31 d. LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 24,00 % (normatyvas – 12,9 %), o LKU konsoliduotos grupės – 14,14 % (normatyvas – 12,39 %). LKU kredito unijų likvidumo rodiklis 2022 m. IV ketvirtį siekė 336,28 % (normatyvas – 100 %).

Gyventojų ir verslo finansavimas

2022-aisiais sparčiai augant verslo ir privačių klientų finansavimo apimtims, konsoliduotos LKU kredito unijų grupės paskolų portfelio vertė per 2022 m. keturis ketvirčius padidėjo 30,15 % iki 640,18 mln. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 491,87 mln. Eur). Žinoma, pokyčiui didelę reikšmę turėjo 2022 m. gruodžio 1 d. prie grupės prisijungusi kredito unija „Taupa“. Vien per IV ketvirtį grupės paskolų portfelis augo 11,63 % arba 66,67 mln. Eur.

Iš viso per praėjusius metus pasirašyta daugiau nei 195 mln. Eur vertės naujų kreditavimo sutarčių, o tai – 17,18 % daugiau nei per 2021 m.

Pernai reikšmingiausiai augo konsoliduotas LKU kredito unijų grupės verslo paskolų portfelis – 69,09 % arba 94 mln. Eur iki 230,29 mln. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 136,19 mln. Eur). Per metus suteiktų naujų paskolų verslui vertė siekė 91,16 mln. Eur – 46,54 % daugiau nei paskolų, suteiktų per 2021 m.

Naujų paskolų fiziniams asmenims su nekilnojamojo turto įkeitimu per 2022 m. keturis ketvirčius suteikta už 62,15 mln. Eur, o šių paskolų balansinė vertė 2022 m. gruodžio pabaigoje siekė 304,69 mln. Eur. – 20,6 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai vertė siekė 252,65 mln. Eur. Tuo metu vartojimo paskolų portfelis per metus susitraukė – 7,7 % iki 20 mln. Eur. (2021 m. gruodžio 31 d. – 21,76 mln. Eur).

Paskolų žemės ūkiui portfelio augimas augo sparčiau. Per visus 2022-uosius metus pasirašyta naujų paskolų ūkiui sutarčių už 33 mln. Eur, o bendras konsoliduotas LKU grupės paskolų ūkiui portfelis didėjo 5,76 % iki 95,3 mln. Eur.

Gyventojų ir verslo taupymas

Konsoliduotas LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, pasibaigus 2022 m. siekė 700,66 mln. Eur ir buvo 21,9 % didesnis nei praėjusių metų pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d. – 574,77 mln. Eur). Portfelio ženklų augimą nulėmė dvi priežastys – naujos narės prisijungimas ir taip pat konkurencingos kredito unijų siūlomos palūkanos už terminuotuosius indėlius. Pastarosios didžiuosiuose miestuose jau praėjusių metų pabaigoje gerokai šoktelėjo virš 3 % ir už 24 mėn. indėlių sostinės unijose jau galima gauti 3,2 %.

Didžiausią LKU grupės  indėlių portfelio dalį sudaro terminuotieji indėliai, kurių portfelio vertė per metus augo 26,6 % iki 468,56 mln. Eur.

Atgal