Naujienos

Palangos kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi Klaipėdos kredito unija informuoja, kad 2021 vasario 18 dieną įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

1. Valdybos nario rinkimai.

NUTARTA: 1. Į laisvą valdybos nario vietą išrinkti E.N.; 2. E.N. pradeda eiti Klaipėdos kredito unijos valdybos nario pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti šias pareigas išdavimo dienos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus, administracijos vadovas Alvydas Noreika, tel. Nr. (8-46) 410 710, el. p. [email protected]

Atgal