Naujienos

Šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio mėn. 8 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumo), 2021  m. balandžio mėn. 15 d. šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, buveinės adresas Josvainių g. 36, Kėdainiai, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. LR Vyriausybei pratęsus paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir draudžiant organizuoti žmonių susibūrimus uždarose erdvėse informuojame, kad Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas balandžio 15 d.  gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto raštu.

Darbotvarkės klausimai:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir prašymą balsavimo biuleteniui galite rasti Kėdainių krašto kredito unijos interneto svetainėje adresu https://klaipedosku-dev.lku.lt  bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje, www.lku.lt  arba klientų aptarnavimo vietose, adresais: Josvainių g. 36, Kėdainiai; Ruokio g. 5, Akademija ir Laisvės aikštė 6, Krakės. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją.

Išankstinis balsavimas bus vykdomas iki šių metų balandžio 15 d. 15:00 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Josvainių g. 36, Kėdainiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas Tel. 8 347 50590, el. p. [email protected].

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA

Atgal