Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. sausio 5 d. 12:00 val., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Valdybos nario rinkimas.

2. Valdybos pirmininko rinkimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais ir dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Klaipėdos kredito unijos nariai gali pasinaudoti Klaipėdos kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Alvydas Noreika, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt

Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 28 d. 12:00 val., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Valdybos nario rinkimas.

2. Valdybos pirmininko rinkimas. Su dokumentais susijusiais su susirinkimo darbotvarke kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda. Neįvykus neeiliniam visuotiniam Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimui, remiantis Klaipėdos kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2022 m. sausio 5 d. 12:00 val. adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Klaipėdos kredito unijos nariai gali pasinaudoti Klaipėdos kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Alvydas Noreika, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt

Keičiasi dalis Klaipėdos kredito unijos paslaugų įkainių

Gerb. Kliente,

Pranešame, kad nuo 2021 m. gruodžio 01 d. įsigalioja nauji Klaipėdos kredito unijos paslaugų įkainiai nariams, t. y. keičiasi atsiskaitomosios sąskaitos krepšelių „Standartinis“, „Riboto naudojimo (paprastas)“, „Individualus“, „Pagrindinė sąskaita“, „Pagrindinė sąskaita (lengvatinis)“, bei mokėjimo kortelių „Maestro“, Mastercard krepšelių įkainiai.

Detalią informaciją apie aukščiau išvardintus ir kitus paslaugų įkainius bei jų pokyčius rasite čia:

Atsiskaitomuju-saskaitu-ikainiu-pasikeitimai-nuo-2021-12-01

Korteliu-ikainiu-pakeitimai-nuo-2021-12-01

Jei sutinkate su pasikeitusiais paslaugų įkainiais, Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Jei su pasikeitimais nesutinkate, turite teisę neatlygintinai nutraukti sąskaitos sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis.

Jūsų

Klaipėdos kredito unija

Kredito unijos prisijungė prie socialinio projekto TU ESI AŠ: amžėjančių istorijos ir metų senjoro rinkimai

LKU-15min-Tu esi aš-senjoras-amžėjimas-rinkimai-60+-kredito-unija

Portale „15min“ prasideda socialinis projektas „Tu esi aš“, kurio pagrindiniu rėmėju tapo LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją. Šiuo projektu siekiama atkreipti dėmesį į amžėjančią Lietuvos visuomenę, keisti nusistovėjusius stereotipus amžiaus atžvilgiu ir skatinti „sidabrinę“ ekonomiką. Projekte senjorai dalinsis istorijomis, kurios įkvepia amžėjimą pasitikti kaip galimybių ir atradimų etapą, bei jo metu bus išrinktas „Metų senjoras 2021“.

Lietuva – tarp sparčiausiai amžėjančių

Lietuva rikiuojasi tarp sparčiausiai senstančių Europos valstybių, todėl vyresnio amžiaus žmonių integracija į ekonomiką, jų įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą tampa vis svarbesniu klausimu.

Pensinis amžius dažnai visuomenėje pasitinkamas kaip menama riba – štai esi darbo rinkoje, gyveni aktyvų socialinį gyvenimą arba ne, tačiau ar tikrai? Amžėjimą vertiname kaip socialinę problemą, tačiau branda juk gali atverti daugybę naujų galimybių.

„Sidabrinės“ ekonomikos vystymas naudingas tiek verslui, tiek valstybei, tiek patiems senjorams. Įsitraukdami į darbo rinką ar įvairias socialines veiklas, senjorai kuria pridėtinę vertę, mažina kartų atotrūkį, gerina savo emocinę būklę ir augina savivertę. Projekte „Tu esi aš“ senjorai ir dalinasi amžėjimo patirtimis, galimybėmis bei iššūkiais.

Projekto partneriu tapusi LKU kredito unijų grupė atkreipia dėmesį, kad amžėjimo tema, senjorų iššūkiai ir patirtys jiems – labai svarbios. Jau daugiau nei 20 metų veikdamos net ir mažiausiose bendruomenėse, kredito unijos mezga artimus ryšius su kiekvienu jų nariu. Todėl kredito unijos jau yra tapusios daugiau nei finansų įstaigos ir aktyviai prisideda prie visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo kūrimo.

„Nemažą dalį kredito unijų narių sudaro senjorai, kurie – ištikimi mūsų kredito unijų klientai ir nariai jau ne vieną dešimtmetį. Jaučiame atsakomybę reaguoti į šios visuomenės dalies patiriamus socialinius iššūkius, vyraujančią atskirtį ir iš to kylančias problemas. Remdami projektą „Tu esi aš“ išreiškiame tikėjimą jo idėja“, – sako Lietuvos centrinės kredito unijos, prižiūrinčios LKU kredito unijų grupę, administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Metų senjoras

Šiemet labai svarbia projekto „Tu esi aš“ dalimi tampa ir „Metų senjoras 2021“ rinkimai, kurie organizuojami kartu su žurnalu „60 +“. Šios iniciatyvos autorė Laura Balčiūtė įsitikinusi, kad vienas svarbiausių dalykų – atsikratyti klaidingų amžėjimo įsitikinimų ir mitų, o tai naudinga ne tik senjorams, bet ir visai visuomenei: „Daugybė stereotipų apie senėjimą egzistuoja ne tik tarp jaunimo, bet ir pačių senjorų. Mat senatvėje nedera vienaip ar kitaip elgtis, atrodyti, nedera kažko sakyti, o gyvenimas – vien bėdos ir ligos. Džiaugiuosi, kad tokie projektai keičia visuomenės požiūrį.

Mus supa begalė aktyvių, inovatyvių, kūrybiškų, gyvenimu besidžiaugiančių senjorų. Tokie pavyzdžiai ne tik įkvepia bendraamžius, bet kartu drąsina jaunąją kartą nebijoti, nes brandus amžius – nuostabus.“

Įkvepiančius, jaunatviškus, įdomius, aktyvius senjorus „15min“ ir žurnalo „60 +“ skaitytojai galės registruoti į metų senjoro rinkimus jau nuo rugsėjo 7 d. Konkurse iš viso numatytos 6 senjorų nominacijos: „Metų aktyviausias“, „Metų kūrybiškiausias“, „Metų inovatyviausias“, „Metų tvariausias“, „15min skaitytojų balsas“ ir „Metų senjoras 2021“

1990 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena, o visas spalis – laikomas senjorų mėnuo. Amžėjantiems žmonėms aktualias problemas, jų istorijas „Tu esi aš“ portale gvildensime nuo rugsėjo. Senjorų mėnesį pasitiksime su rinkimų „Metų senjoras“ apdovanojimais ir dienos konferencija amžėjimo tema „15min“ portale.

Nuorodą į projekto istorijas rasite čia.

Dėl LCKU informacinių sistemų vykdomų profilaktinio patikrinimo darbų

Gerb. Kliente,

Lietuvos centrinė kredito unija, siekdama užtikrinti kredito unijų sistemų sklandžią veiklą ir saugumą, š. m. gegužės 7 d. vykdys planinius IT sistemų profilaktikos darbus. Informuojame, kad jų metu galimi trumpalaikiai el. bankininkystės „i-Unija“ sutrikimai. Dėl šios priežasties, maloniai prašome reikalingas pinigų operacijas per el. bankininkystę atlikti prieš arba po naujinimo darbų.

Darbų pradžia: 2021 m. gegužės 7 d., penktadienis, 14.00 val.

Darbų pabaiga: 2021 m. gegužės 7 d., penktadienis, 17.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad IT sistemų profilaktinio patikrinimo darbų metu atsiskaityti mokėjimo kortelėmis prekybos bei paslaugų teikimo vietose ar atlikti operacijas bankomatuose bus galima kaip įprasta.

Atsiprašome už galimus nepatogumus!

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 dieną įvyko Klaipėdos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą patvirtintas. Nutarta pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.

6. Suteikti įgaliojimai visam kadencijos laikotarpiui valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

7. Nutarta stiprinti kredito unijos kapitalą pelninga veikla ir pritraukiant tvarių pajų.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Klaipėdos kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Alvydas Noreika. Tel. Nr. (+370 46) 410 710, el. paštas info@klaipedosku.lt

Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 d. 12 val. 00 min., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

7. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Prašome Klaipėdos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, Alvydas Noreika, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt

Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 19 d. 12 val. 00 min., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 7. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.
  Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos Klaipėdos kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.
  Neįvykus eiliniam visuotiniam Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, vadovaujantis Klaipėdos kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2021 m. balandžio 26 d. 12:00 val. adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas pakartotinis Klaipėdos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas numatant tą pačią darbotvarkę.
  Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Klaipėdos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.
  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Alvydas Noreika, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt

Palangos kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi Klaipėdos kredito unija informuoja, kad 2021 vasario 18 dieną įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

1. Valdybos nario rinkimai.

NUTARTA: 1. Į laisvą valdybos nario vietą išrinkti E.N.; 2. E.N. pradeda eiti Klaipėdos kredito unijos valdybos nario pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti šias pareigas išdavimo dienos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus, administracijos vadovas Alvydas Noreika, tel. Nr. (8-46) 410 710, el. p. info@klaipedosku.lt

Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas 2021 m.

2021 m. vasario 18 d. 12:00 val., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais ir dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda. Klaipėdos kredito unijos nariai gali pasinaudoti Klaipėdos kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu prašome kreiptis į Klaipėdos kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys (jo įgaliotinis) registruodamasis dalyvių sąraše privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą / atstovavimo pagrindą. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Aurelija Balčytytė, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt